สกร.อำเภอเมืองนครปฐมโดยศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนยายหอมร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
สกร.อำเภอเมืองนครปฐมโดยศูนย์การเรียนรู้ตำบลดอนยายหอมร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม เวลา 09.30 น - 10.30 น
โดยได้รับเกียรติจาก นางประไพ ปัญญาวานิชกุล รองนายกเทศมนตรี ร่วมให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง