ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม จัดโครงการทางศาสนา เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยายหอม ได้จัดโครงการทางศาสนา เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดดอนยายหอม โดยมีหน สำนักปลัดเทศบาล,ครูศูนย์เด็กเล็กฯ,เจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษาและแม่บ้านพร้อมเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบโบสถ์ เนื่องในวันมาฆบูชา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง