โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
งานบริหารการศึกษา ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลฯ กำหนดจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ อุโบสถวัดดอนยายหอม เวลา 16.30 น.
โดยมีนายปรีชา บุญมีก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอมพร้อมคณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หน.สำนักปลัดเทศบาล,หน.ฝ่ายอำนวยการ,หน.ฝ่ายป้องกันฯ,ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,พนักงานข้าราชการ,พนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป,พนักงานจ้างเหมาบริการ,ประธานชุมชน,คณะกรรมชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถ 3 รอบและรอบมณฑป 3 รอบ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง