ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2567
1. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโฉนดที่ดินเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชา
2. พฤติกรรมขี่มอเตอร์ไซค์ ที่ควรเลิก แล้วชีวิตจะปลอดภัย 
3. เตือนภัย! เปิดโพยมิจฉาชีพใช้วิธีแบบนี้หลอกดูดเงินในบัญชี
4. การค้ามนุษย์ในเด็ก 
5. “เปิดรับบริจาค” หากินกับความสงสาร ระวังกรรมจะตามทัน 
6. ลดหวาน มัน เค็ม 
7. ดูทีวีดี ๆ อย่าให้ทีวีดูคน จะได้ประหยัดไฟ 
8.ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการต่อยอดพื้นที่ทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
9. กปน. ชวนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์รักษ์โลก เป็นคนประหยัดน้ำสไตล์คูล ๆ ได้ในหนึ่งวัน
ชุมชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://www.pr.moi.go.th/documents/2567/CitizenKnowledge11-2567.pdf
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง