โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนซึ่งกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือมีอายุ 12-19 ปี ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครปฐม สามารถส่งใบสมัคร ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม(กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง