ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ฯลฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง