ผลการดำเนินการ

Displaying 21-25 of 42 results.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลดอนยายหอม