ผลการดำเนินการ

Displaying 26-30 of 42 results.
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลดอนยายหอม
แผนปฏิการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ช่อสะอาด